rowerowa.eu  >   trasa

Uczestnicy pielgrzymki mają możliwość wyboru jednej z dwóch wersji trasy – górską lub szosową.

Grupa terenowa przewidziana jest dla osób posiadających odpowiednie umiejętności techniczne oraz niezawodny i wytrzymały rower. Na szlaku można spodziewać się m. in. dużej ilości błota, technicznych zjazdów oraz przepraw przez rzeki. Grupa pokonuje średnio ok. 220 km.

Szosową wersję pielgrzymki jest w stanie pokonać w zasadzie każdy. Grupa ta przeważnie pokonuje nieco większy dystans (ok. 260 km), dlatego też warto przed wyjazdem zapewnić sobie trening kondycyjny.

Wszyscy pielgrzymi spotykają się w miejscach noclegowych oraz z wybranych punktach na trasie, stąd istnieje możliwość zmiany wybranej wcześniej grupy w trakcie trwania pielgrzymki.

Obie trasy wiodą pięknymi drogami (wersja szosowa) oraz szlakami i bezdrożami (wersja terenowa) Pogórza Dynowskiego oraz Beskidu Niskiego.

Obok znajdują się orientacyjne mapki przedstawiające trasę pielgrzymki w poszczególne dni. Warto je zestawić z profesjonalnymi (wyskalowanymi) mapami.

Pragniemy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że poszczególne grupy będą jechały dokładnie tak wyznaczoną trasą. Może bowiem ona ulec zmianie na skutek bardzo złej pogody lub innych nie przewidywanych na tę chwilę zdarzeń.

Dzień pierwszy

Trasa pielgrzymki - dzień pierwszy

Dzień drugi

Trasa pielgrzymki - dzień drugi

Dzień trzeci

Trasa pielgrzymki - dzień trzeci

Dzień czwarty

Trasa pielgrzymki - dzień czwarty

Wspierają nas

  • panmaterac.pl
  • www.poslaniec.com
  • www.medido.pl

Parafia Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów
www.lasalette.pl