rowerowa.eu  >   regulamin

Regulamin określa m. in.:

 • organizatora i zasady przygotowania pielgrzymki
 • kryteria, które powinni spełniać uczestnicy pielgrzymki
 • zasady odpowiedzialności uczestników pielgrzymki
 • charakter pielgrzymki i jego konsekwencje
 • zasady wcześniejszego powrotu z pielgrzymki
 • reguły zapisów
 • zasady rezygnacji
 • konsekwencje zachowań sprzecznych z regulaminem

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z pełną treścią Regulamininu (do pobrania).

Wspierają nas

 • panmaterac.pl
 • www.poslaniec.com
 • www.medido.pl

Parafia Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów
www.lasalette.pl