rowerowa.eu  >  

"Proście, a otrzymacie" [Mt 7,7]

W tym miejscu można wpisywać intencje, które zostaną powierzone modlitwom uczestników Górskiej Rowerowej Pielgrzymki z Rzeszowa do Dębowca w czasie jej trwania.

Pragniemy podkreślić, iż jest to nieodpłatna forma pomocy, a nasze zaproszenie skierowane jest do wszystkich potrzebujących modlitwy.

W sposób szczególny zachęcamy osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce. Swoje intencje mogą wysyłać także sami pielgrzymi, pragnący zachować anonimowość.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści wpisanych intencji bez naruszenia ich sensu.

Intencje powierzane uczestnikom XVII Górskiej Rowerowej Pielgrzymki z Rzeszowa do Dębowca należy przesłać do 10 września 2019 r., do godz. 20.00.

Twoja intencja

Wspierają nas

  • panmaterac.pl
  • www.poslaniec.com
  • www.medido.pl

Parafia Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów
www.lasalette.pl