rowerowa.eu  >   historia

Pierwsza Górska Rowerowa Pielgrzymka z Rzeszowa do Dębowca wyruszyła w połowie września 2003 roku. Pod przewodnictwem księdza Andrzeja Rozuma MS do Dębowca dotarło 7 osób. Trasa liczyła około 200 km , wiodąc pięknymi i wymagającymi szlakami Pogórza Dynowskiego i Beskidu Niskiego.

W miarę upływu czasu zainteresowanie pielgrzymką rosło. W 2004 roku było nas już 25 osób.
W czterech następnych edycjach brało udział średnio 50 rowerzystów. Od 2009 r. pielgrzymuje z nami nie mniej niż 70 osób.

W pielgrzymce uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy regionu, niemniej jednak dostrzegalne jest zainteresowanie osób z innych, często odległych części Polski. Zgłoszenia udziału napływają m. in. z Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Częstochowy.

W perspektywie czasu można zauważyć duży rozwój pielgrzymki, niemniej jednak jej istota od początku pozostaje bez zmian. Specyfika trasy sprzyja nauce zmagania się z własnymi słabościami, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach oraz uczeniu się odpowiedzialności za drugiego człowieka. Piękno krajobrazów oraz niepowtarzalna atmosfera budowana przez pielgrzymów sprawiają, iż udział w pielgrzymce staje się przygodą, która na długo pozostaje w pamięci.

Nie uległ zmianie także zasadniczy trzon programu pielgrzymki, która wyrusza z Rzeszowa w czwartkowy poranek i dociera w trzecią niedzielę września do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, gdzie odprawiana jest uroczysta odpustowa Msza Święta.

Wspierają nas

  • panmaterac.pl
  • www.poslaniec.com
  • www.medido.pl

Parafia Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów
www.lasalette.pl